Solar Cell พลังงานทดแทน

Date

หนึ่งในพลังงานทดแทนที่ถูกพูดถึงบ่อยที่สุดก็คือ Solar Cell พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์

จัดได้ว่าเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

พลังงานแสงอาทิตย์จะถูกจัดเก็บโดยแผง Solar Cell ที่ถูกติดตั้ง

ก่อนจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นกระแสไฟฟ้าผ่านกระบวนการต่างๆต่อไป

Solar Cell ถูกใช้อย่างแพร่หลายทั้งในภาคอุตสาหกรรม ครัวเรือน หรือแม้กระทั่งเกษตรกรรม

โดยราคาก็แตกต่างกันออกไปตามแต่ละชนิด

  • Monocrystalline Silicon Solar Cells มีประสิทธิภาพต่อพื้นที่สูงสุด ใช้พื้นที่น้อยที่สุด ราคาสูงที่สุดใน 3 ชนิด หากแผงเกิดความสกปรก อาจทำให้วงจรไหม้ได้
  • Polycrystalline Silicon Solar Cells เป็นชนิดแรกที่ถูกสร้างขึ้น มีราคาสูง และประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับติดตั้งบนหลังคา
  • Thin Flim Solar Cells เป็นฟิล์มแบบบางไม่ค่อยเป็นที่นิยม มีประสิทธิภาพต่อพื้นที่ต่ำ ไม่เหมาะกับการติดตั้งถูกนำไปใช้กับวัสดุชิ้นเล็ก หรือฟาร์มขนาดใหญ่

ข้อดีของการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์คือ เป็นพลังงานสะอาดที่มีไม่จำกัด

สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทุกระดับ แต่ก็ยังมีข้อเสียให้เห็นอยู่บ้าง

ความไม่แน่นอนของปริมาณแสงอาทิตย์ที่ได้รับ

ทำให้ในบางพื้นที่อาจจะต้องติดแผง Solar Cell ค่อนข้างเยอะ

ในแง่ของการจัดเก็บพลังงานที่ยังได้ไม่เยอะจึงทำให้ต้องมีการใช้ร่วมกับไฟฟ้าปกติด้วย

ในปัจจุบันมีหลากหลายบริษัทที่รับติดตั้งแผง Solar Cell นี้

แต่อย่าลืมว่าเราต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน ขนาดพื้นที่และกำลังไฟ ให้เหมาะสมด้วย

More
articles