5  สถาปัตยกรรมโลก

Date

Taj Mahal ประเทศอินเดียว จัดได้ว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สร้างด้วยหินอ่อน เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรัก

Sagrada Familia ประเทศสเปน ศิลปะเฉพาะถิ่น มีลักษณะการใช้สีที่ตัดกันของหินด้านหน้าและด้านหลังอย่างชัดเจนทั้งยังผสมผสานการก่อสร้างแบบเก่าและใหม่ไว้ด้วยกัน

Saint Peters Basilica นครวาติกัน อิตาลี สร้างทับวิหารเดิมในชื่อเดียวกัน  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่หนึ่งใน คริสตจักรโรมันคาทอลิก เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังร่างของ นักบุญปีเตอร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาวกสิบสององค์ของพระเยซูการจัดแสงแบบมินิมอล เน้นการดึงแสงธรรมชาติ คู่กับเฟอร์นิเจอร์โทนสี ขาว ครีม ช่วยดึงความสว่างทำให้พื้นที่ดูกว้างขึ้น


Palace of Versailles ประเทศฝรั่งเศส สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศสได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นสถานที่สวยงามและล้ำค่า เปิดให้ผู้คนสามารถเข้าชมได้

โต๊ะและเก้าอี้ ต้องมีขนาดกว้างมากพอที่จะวางอุปกรณ์ต่างๆ เนื่องจากในแต่ละวันเราจะต้องใช้งานเป็นเวลานาน การเลือกเก้าอี้จึงจำเป็นต้องรู้สึกสบาย เพื่อลดอาการปวดเมื่อยทางร่างกายได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามในการเลือกโต๊ะและเก้าอี้อย่าลืมคำนึงถึงความแข็งแรงของวัสดุเพื่อความคงทนของการใช้งาน มุมโปรดของทุกคนจะได้อยู่กับเราไปนานๆMont Saint-Michel ประเทศฝรั่งเศส  ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เกาะที่ตั้งเป็นหินแกรนิต ตามตำนานวิหารที่อยู่บนเกาะนี้ถูกสร้างโดยการแนะนำของเทวดามีแชล ที่ได้เข้าฝันนักบุญโอแบร์ บิชอปแห่งมาฟร็องช์โต๊ะและเก้าอี้ ต้องมีขนาดกว้างมากพอที่จะวางอุปกรณ์ต่างๆ เนื่องจากในแต่ละวันเราจะต้องใช้งานเป็นเวลานาน การเลือกเก้าอี้จึงจำเป็นต้องรู้สึกสบาย เพื่อลดอาการปวดเมื่อยทางร่างกายได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามในการเลือกโต๊ะและเก้าอี้อย่าลืมคำนึงถึงความแข็งแรงของวัสดุเพื่อความคงทนของการใช้งาน มุมโปรดของทุกคนจะได้อยู่กับเราไปนานๆ

ที่มารูป : unsplash.com

Photographer : Cover_Daniel Czippan, M.Marlowe, Alexandre Brondino, Mehmet Bozgedik, Gabriella Clare Marino, sanin sn

More
articles