แต่งสวนสวยด้วยไม้ด่าง

Date

5 ชนิดไม้ด่างที่ควรมีติดบ้าน

  1. โคโลคาเซีย เป็นไม้ที่สามารถปลูกได้ทั้งในดินและในน้ำ แต่ละต้นจะมีหน้าใบที่แตกต่างกันออกไป

2. บอนโอกินาว่า เป็นไม้สะสมจากญี่ปุ่น ลักษณะใบสวยมีเอกลักษณ์ชัดเจน ลายใบชัด เลี้ยงง่าย ออกหน่อไม่ยาก

3. บัวฝรั่งใบด่าง เป็นบัวที่ลักษณะของใบนั้นมีสีสวยงาม ให้ดอกออกโทนชมพู ขาว ชมพูปนขาว  ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก บัวจัดได้ว่าเป็นไม้น้ำที่เลี้ยงง่าย ตายยากอีกด้วยค่ะ

4.เตยหอม เป็นไม้ประดับที่มีลักษณะลายใบที่ชัดเจน มีกลิ่นหอม สามารถปลูกและดูแลได้ง่าย

5. บอนสี เป็นบอนอีกชนิดหนึ่งที่มีสีสวยงาม อีกทั้งบอนสียังจัดได้ว่าเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งอีกด้วย ที่สายมูไม่ควรพลาดนะคะ

ขอขอบคุณ ภาพประกอบจาก Facebook : Today I Have Plants

More
articles